Showing all 2 results

Show sidebar
-2%yen-sao-van-binh
Đóng

Yến sào rút lông nguyên tổ 100 gr

4,200,000  4,100,000 
Yến sào rút lông loại đặc biệt, tinh chất 100%: 12-13 tổ/- 100g, được làm sạch tối đa 99.9%, sợi yến dày, còn nguyên tổ. Có màu trắng đến trắng ngà.
yen-sao-van-binh
Đóng

Yến sào rút lông nguyên tổ 50 gr

Yến sào rút lông loại đặc biệt, tinh chất 100%: 12-13 tổ/- 100g, được làm sạch tối đa 99.9%, sợi yến dày, còn nguyên tổ. Có màu trắng đến trắng ngà.